За мен

Михаил Михайлов, Михаил Михайлов психолог, психолог, детски психолог, Михаил Михайлов детски психолог, детска психология, психотерапия, психологически консултации, консултации, психология и кино, психологически анализи, депресия, стрес, панически атаки

Благодаря Ви, че посетихте сайта ми „За психичното“. Казвам се Михаил Михайлов и по професия и призвание съм психолог. Завърших магистратурата „Клинична и консултативна психология“ към Софийския университет през 2008г., но практикувам по специалността от много по-рано. Практическата работа си остава моя слабост и до днес. Разнообразният ми професионален път минава през едни от водещите неправителствени организации в страната– SOS детски селища, АСЕТ, Здраве и социално развитие и Рийчаут.БГ. Работата в подобни институции е ежедневна среща с човешката проблематика, която изисква бърза и адекватна смяна на различни професионални роли – на психолог, на възпитател, на социален работник и т.н. Ето защо за кратко време успях да натрупам значителен практически опит, често напускайки удобната позиция на специалиста „който знае“ и влизайки в ролята на човека, който трябва „да го направи“. Измерен в години професионалният ми опит би изглеждал така:

  • 2006 – 2011 котерапевт в група за Индивидуална психоаналитична психодрама за деца и юноши към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.
  • 2006 – 2008 психолог в „Ново начало“- терапевтична общност за лечение на зависимости.
  • 2011 – 2012 – котерапевт в група за Индивидуална психоаналитична психодрама за деца и юноши, насочени от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  • 2011 – 2016 психолог в „АСЕТ- Център за подпомагане на хора, преживели изтезание“.
  • 2016 (май- юни) – обучител на социални работници, интервюисти и юристи от Държавната агенция за бежанците и FieldCo MDM Bulgaria Migrants по въпроси, свързани с травмата и работата с деца и юноши, търсещи закрила.
  • 2014 2018 детски психолог в „Рийчаут.БГ“ – организация, подпомагаща деца, лишени от родителски грижи.

В дългогодишната си социална дейност и психологическа практика съм се сблъсквал и работил със страданието и проблемите на различни групи: наркозависими, деца лишени от родителски грижи, бежанци и проституиращи. Помагал съм при депресивни състояния; панически атаки; изключително травматични загуби на роднини и/или любими хора в следствие на смърт (естествена или насилствена), развод, изоставяне, емиграция, социални и/или политически фактори; проблеми в училище; девиантно поведение; трудности в социалната адаптация; проблеми между родителите и техните деца и редица други проблеми, водещи до страдание и постепенно влошаване качеството на живот.