Психологически консултации и работа с деца

      Най- често родителите търсят консултация с психолог при следните проблеми:

 • Проблеми във взаимоотношенията родител-дете.

 • Проблеми във взаимоотношенията с другите деца.

 • Трудности в адаптацията към големите промени в детството: ясла, детска градина, училище,раждане на брат/сестра.

 • Агресивно, автоагресивно или твърде инхибирано поведение.

 • Тревожни, депресивни или страхови състояния при децата.

 • Трудности, свързани с развод/ раздяла на родителите.

 • Трудности, свързани с тежка загуба или раздяла със значим друг: в следствие на смърт, тежко заболяване, развод, заминаване за дълго време, изоставяне.

 • Специфични трудности и въпроси, възникващи у деца, които са осиновени или изоставени и повторно интегрирани в биологичните си семейства.

 • Енуреза/ Енкопреза (изпускане по малка/ голяма нужда), често в следствие на някой от горе-описаните проблеми.

 • Хиперактивност и нарушено внимание.

 • Различни феномени срещащи се при развитието на децата: трудности в храненето (отказ от храна или преяждане); противопоставящо се поведение, „тръшкане/ истеричен плач“, детски страхове, лъжи, нежелание да се спазват граници/ правила, да се учи, пристрастяване към технологиите на модерното време.

     * Работата с децата може да се провежда по различни методи и с техники, адаптирани към възрастовите особености и индивидуалната специфика на всяко дете, но най-често това се случва през играта, рисуването, моделирането, където детето успява да изрази своите мисли и емоции или да пресъздаде, назове и преработи ситуации, които го тревожат и вълнуват, но за които не е имало думи до момента. 

error20
Share this Post