Семейни консултации

• Консултиране на двойки с трудности в партньорските взаимоотношения.

• Консултиране и подкрепа по време на криза в семейните взаимоотношения: раздяла, развод, трудности в отношенията с децата, произтичащи от тази промяна.

• Семейни консултации, свързани с проблемно или тревожещо поведение/ емоционално състояние у детето/ децата в семейството.

• Консултиране и подкрепа за близките на хора с тежкa диагноза или хронично заболяване.

• Консултиране и подкрепа за близките на деца с различни по тежест разстройства в развитието.

error20
Share this Post