Category Archives: Услуги

Само за майки

Само за майки

Здравейте! Аз съм Димитрина Младенова, магистър по клинична психология, психотерапевт и майка на две деца. Професионалният и личният ми път в последните 8 години са свързани с майчинството и съответно…

Психологически консултации и работа с деца

      Най- често родителите търсят консултация с психолог при следните проблеми: Проблеми във взаимоотношенията родител-дете. Проблеми във взаимоотношенията с другите деца. Трудности в адаптацията към големите промени в детството: ясла,…

Психологически консултации и работа с юноши

          Всички знаем, че юношеството е период, съпътстван от множество трудности и изпитания както за юношата така и за неговите родители. С мен може да се консултирате при следните проблеми:…

Семейни консултации

• Консултиране на двойки с трудности в партньорските взаимоотношения. • Консултиране и подкрепа по време на криза в семейните взаимоотношения: раздяла, развод, трудности в отношенията с децата, произтичащи от тази…

Супервизия

         Супервизията е наблюдение, даване на експертно мнение или напътстване, свързано с професионалната дейност на специалист в дадена сфера или екип от специалисти. Моята дългогодишна работа в институции и по…

Онлайн консултиране

     С напредване на технологиите и големия избор от мобилни приложения за комуникация, онлайн консултирането се превръща във все по-популярна разновидност на класическото предоставяне на психологическа помощ. Тази услуга е…