Психологически консултации и работа с деца

/ Услуги

      Най- често родителите търсят консултация с психолог при следните проблеми: Проблеми във взаимоотношенията родител-дете. Проблеми във взаимоотношенията с другите деца. Трудности в адаптацията към големите промени в детството: ясла,

Read More

Семейни консултации

/ Услуги

• Консултиране на двойки с трудности в партньорските взаимоотношения. • Консултиране и подкрепа по време на криза в семейните взаимоотношения: раздяла, развод, трудности в отношенията с децата, произтичащи от тази

Read More

Супервизия

/ Услуги

         Супервизията е наблюдение, даване на експертно мнение или напътстване, свързано с професионалната дейност на специалист в дадена сфера или екип от специалисти. Моята дългогодишна работа в институции и по

Read More

Онлайн консултиране

/ Услуги

     С напредване на технологиите и големия избор от мобилни приложения за комуникация, онлайн консултирането се превръща във все по-популярна разновидност на класическото предоставяне на психологическа помощ. Тази услуга е

Read More